STRONA GŁÓWNA           PRODUKTY/USŁUGI              O FIRMIE              KONTAKT              MEMBRANY


SYSTEMY RO


SERWISfiltracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
Systemy RO - odwrócona osmoza

Większość procesów technologicznych wymaga wody czystej, demineralizowanej.
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
Systemy  odwróconej osmozy oddzielają,  pod wpływem wysokiego ciśnienia, wodę w dwa strumienie:
 filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
- PERMEAT = strumień, który przechodzi przez pory membran, to czysta woda deminarelizowana
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
- RETENTAT = strumień, który powraca do zbiornika lub zostaje odprowadzony do
  kanalizacji, to woda zagęszczona cząstkami, które nie przechodzą przez membranę (sól,
  minerały, bakterie, koloidy, wirusy itd.)
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
Systemy odwróconej osmozy zapewniają czystą, demineralizowaną wodę do:
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
- procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz farmaceutycznym
- zastosowań laboratoryjnych i medycznych
- kotłownii, klimatyzacji, chłodnii
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
KATMAJ Filtration oferuje standardowe Systemy RO wydajnością od 0,1 m3/h do 11 m3/h.Standardowe wyposażenie systemow to:

- zawór elektromagnetyczny na dopływie
- pompa wysokiego ciśnienia
- manometry
- filtr wstępny
- zawory regulacyjne retentatu i recylkulacji
- membrany
- rama z aluminium lub stali nierdzewnej
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
Opcjonalnie dostepne:
filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
- pompy wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej
- konduktometr (stały pomiar przewodności wody w skali 0-200 μs)
- rotametry (pomiar przepływów)
- układ automatycznego płukania membran
- filtracja wstępną lub zmiękczacz
- korekta ph (w zależnosci od parametrów wody)
wiązanie CO2
-
moduły doczyszczające
- zbiornik wody czystej
- moduły EDI Elektrodejonizacja
- wykonanie w standardzie jakościowym dla farmacji
 filtracja membranowa,  odwrocona osmoza,  czysta woda,  woda przemyslowa
2019 KATMAJ Filtration  -  All rights reserved  -  designed by MJ